Tack till:

Bokförlaget Max Ström
Canon Svenska AB
Catarina och Sven Hagströmers stiftelse
Diabolaget
Eva Rehde Ridderstad
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Landstinget i Uppsala län
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Skandia
Yggdrasil AB