Tatuering – ett mandomsprov

Samoa, Polynesien

Redan 1982 fotograferade jag en övergångsrit, den manliga tatueringen på Samoa. Under en månad i april det året följde jag mästertatueraren Faalavelave när han tatuerade en grupp unga män i en by på ön Upolu.

Ung man på Samoa tatueras

”Kvinnan måste föda barn. Mannen måste tatueras” sägs det i en samoansk tatueringssång. En slags uråldrig jämlikhetstanke att båda könen måste utstå smärta. Förr i tiden tatuerades alla unga män någon gång i sena tonåren. Först därefter räknades de som män. Numera är seden inte längre allmänt utbredd men den är fortfarande mycket populär och starkt förknippad med manlighet och status.

| Share