Mullsjö International Photo Festival

2 juni 2012 – 6 juni 2012

Under fotofestivalen i Mullsjö visas ett utdrag ur Livets stegs inomhusutställning. Anders Ryman håller också ett föredrag under vilket han visar bilder och berättar om sitt arbete med projektet, om sina möten med människor och kulturer runt om i världen och om hur han kommit människor nära i några av deras livs viktigaste ögonblick.

http://www.mullsjophoto.se/

 

| Share