Skolmaterial

Projektet Livets steg riktar sig till människor i alla åldrar. En särskild målgrupp är högstadiet och gymnasiet, för vilka projektet ger ingångar till många viktiga ämnesområden. Skolor som planerar att besöka någon av de turnerande utställningarna kan här fritt ladda ner pedagogiskt material riktat till både lärare och elever.

Till läraren

Till eleven