Om projektet

Överallt i världen markerar människan de avgörande tillfällen då hon går från ett skede i livet till ett annat med ceremonier. Under mer än sju år har fotografen Anders Ryman rest jorden runt för att dokumentera sådana riter.

Målet har varit att täcka alla bebodda världsdelar, alla stora världsreligioner, alla steg i livet – från födelse till död och spänna från det moderna till det traditionella.

Med projektet Livets steg har Anders sökt skildra både världens kulturella mångfald och det nära släktskapet mellan alla människor oavsett kulturell hemvist.

Anders Ryman

Anders är fotograf och skribent och hans bilder och reportage har publicerats i otaliga svenska och internationella tidskrifter, bland annat i Animan, GEO och nordiska National Geographic. Under 1980-talet bedrev han forskarstudier i kulturantropologi, vilket avspeglas i hans intresse för människor och kulturer.

Anders Ryman

Tack

Detta projekt hade aldrig varit möjligt att genomföra utan stöd av andra. Varmt tack till alla som bidragit till att projektet kunnat förverkligas och presenteras för allmänheten!

Läs mer >>