Apachernas soluppgångsdans

Arizona, USA

När en apacheflicka har fått sin första menstruation går hon igenom den fyra dagar långa soluppgångsdansen, som förvandlar henne till en vuxen kvinna. Under ceremonin ”blir” hon Changing Woman, apachernas mytologiska anmoder, och får del av hennes magiska, läkande krafter.

Bredvid flickan dansar en väninna som redan gjort ceremonin och därför kan vara hennes stöd.

Den andra dagens förmiddag dansar flickan sex timmar i sträck, hela tiden vänd mot den uppgående solen. Framför henne står en rad kartonger fyllda med läsk och godsaker. De symboliserar ett gott liv utan avsaknad av mat.

Dans

På kvällen den andra dagen dansar flickan och fyra av hennes väninnor tillsammans med gaan, bergsandarna, som genom sin närvaro renar platsen och deltagarna från ondska.

På den tredje dagen målar bergsandarna flickan med vit färg bestående av lera utblandad med heligt majsmjöl. Det görs som en välsignelse och som minne av hur Changing Woman enligt myten täcktes av lera när hon spolades i land från det snäckskal hon flutit omkring på under en stor översvämning.

Tillbaka till Riter >>

| Share